• Winda schodowa 1
  • Winda schodowa 2
  • Winda schodowa 3
  • Winda schodowa 4
  • Winda schodowa 5

Niepelnosprawni-sa-wsrod-nasWedług Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2011 liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wyniosła 4,7 mln osób, co stanowiło 12,2 % wszystkich mieszkańców naszego kraju. Warto sobie uzmysłowić, że co ósma osoba w naszym społeczeństwie jest niepełnosprawna. Spośród osób niepełnosprawnych duża ich część jest niepełnosprawna ruchowo.
Miarą  naszej dojrzałości społecznej jest między innymi nasz stosunek do osób niepełnosprawnych. Z reguły na co dzień chętnie im pomagamy, jeśli zachodzi taka konieczność, jednak mimo wszystko uważamy ich za innych od nas „zdrowych”. Osoby niepełnosprawne niczym się od nas nie różnią, mają takie same potrzeby, oczekiwania, marzenia. Jedyną różnicą jest fakt, że muszą się zmagać na co dzień z problemami, które dla człowieka zdrowego są nieistotne. Kilka schodów, których nie da się pokonać bez krzesełka schodowego, by dostać się na piętro swojego domu, zbyt wąskie drzwi do windy, by wjechać do niej na wózku, brak windy schodowej przy najbliższej aptece, restauracji, bibliotece to przykładowe problemy, które zdrowych ludzi nie dotyczą.

Oprócz barier architektonicznych istnieją też bariery mentalne. Bariery te są udziałem zarówno niepełnosprawnych, jak i w pełni sprawnych. Wzajemne skrępowanie w codziennych kontaktach, nieumiejętność  życia razem, pomagania sobie, cieszenia się wspólnym towarzystwem są często częścią naszego wspólnego życia.

Zachęcamy Państwa do większej inicjatywy we wzajemnych kontaktach. Być może wasz niepełnosprawny sąsiad czy członek rodziny potrzebuje pomocy, np. w usunięcia bariery architektonicznej i nie wie, jak tą inwestycję sfinansować. O dofinansowaniu piszemy w artykule "Krzesełka schodowe dofinansowanie".
Nasza firma zajmuje się doradztwem, projektowaniem, montażem krzesełek schodowych, co stanowi jedną z dróg do ułatwienia codziennego życia zarówno dla osoby niepełnosprawnej, jak i dla jej opiekuna.

 

 

facebook_page_plugin