• Winda schodowa 1
  • Winda schodowa 2
  • Winda schodowa 3
  • Winda schodowa 4
  • Winda schodowa 5

W nawiązaniu do częstych pytań, pojawiających się przy okazji zapoznawania się z ofertą naszej firmy, chcemy poinformować, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu i montażu krzesełka schodowego. Osoba niepełnosprawna ruchowo może ubiegać się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych w swoim mieszkaniu lub domu ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się. Wnioskodawca musi być właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo musi mieć zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje (na likwidację barier architektonicznych), a także musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym dla jej miejsca zamieszkania, w Szczecinie jest to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR).


Formularze wniosków są dostępne w MOPR i na stronie internetowej. PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (wg stanu na luty 2014 r. maksymalna kwota to 57.349,80 zł). Pozostałe 20% pokrywa wnioskodawca. Przed złożeniem wniosku o dofinasowanie zakupu i montażu krzesełka schodowego warto znać rzeczywistą jego cenę, aby uzyskać właściwą kwotę dofinansowania. W związku z tym firma DomLift chętnie przygotuje ofertę na krzesełko schodowe, windę schodową, która może stanowić podstawę do obliczenia kwoty dofinansowania. Oferta będzie przygotowana indywidualnie dla każdego klienta w oparciu o warunki techniczne dla konkretnej sytuacji montażowej. Poniżej podajemy dane adresowe instytucji na terenie Szczecina, w których można starać się o dofinasowanie.


PFRON ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, telefon: (91) 35-09-700

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel.: (91) 48-57-601

facebook_page_plugin