• Winda schodowa 1
  • Winda schodowa 2
  • Winda schodowa 3
  • Winda schodowa 4
  • Winda schodowa 5

Domlift krzesełko schodowe klub

Z myślą o osobach niepełnosprawnych w szczecińskim Dąbiu powstał Klub Osób z Orzeczeniem o Niepełnosprawności, gdzie każdy, niezależnie od wieku, może korzystać z szerokiej gamy aktywności, obejmujących m.in. indywidualne i grupowe kursy komputerowe, kursy językowe, zajęcia manualne, ćwiczenie pamięci, język migowy jak również brydż. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłości ta lista ma się wydłużyć. W ramach Klubu można również wziąć udział w kursach, wycieczkach, spotkaniach i innych formach aktywnego spędzania czasu.

Jesteś zainteresowany/a? Wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa w placówce mieszczącej się przy ulicy Anieli Krzywoń 10 w Szczecinie.

Więcej informacji pod adresem: http://www.fundacjapromocjazdrowia.pl/dabie/klub-osob-niepelnosprawnych/

Domlift krzeseko schodowe inspirujcy start

Działająca od roku firma Elżbiety Dochniak sprzedaje krzesełka i windy schodowe. To jedna z tych firm, które  wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości wyróżniliśmy tytułem Inspirujący Start za przemyślany pomysł na biznes oraz upór i konsekwencję w działaniu właścicieli.

Elżbieta Dochniak: Moja firma zajmuje się doradztwem, projektowaniem, montażem i serwisem krzesełek i wind schodowych.

Skąd pomysł na taki biznes?

Wcześniej przez wiele lat pracowałam u innych, aż przyszedł czas, gdy postanowiłam zabrać się za własny biznes. Do wyboru takiego profilu działalności zachęciła mnie rodzina z Hiszpanii, która od lat zajmuje się sprzedażą wind schodowych. Zresztą z ich doświadczeń korzystam do dziś.

Czytaj więcej...

Domlift krzeseko schodowe fundacjaFirma DomLift   - W trosce o osoby z problemami samodzielnego poruszania się  Wywiad z panią Elżbietą Dochniak

W jakiej branży działa Pani firma?

W branży usługowej, działalność firmy związana jest z projektowaniem, montażem oraz serwisowaniem krzesełkowych wind schodowych producenta

ThyssenKrupp.

Skąd wzięła się w Pani troska o osoby, które mają problem z chodzeniem?

Troska o takie osoby wynika z codziennych kontaktów z nimi w mojej pracy. W pracy spotykam dzieci niepełnosprawne i wiem ile problemów napotykają rodzice tych dzieci w opiece nad nimi. Poza tym sama jestem coraz starsza i obserwuję swoich znajomych w moim wieku, jak zmienia się komfort życia wraz z pojawiającymi się chorobami, również związanymi z chodzeniem i przemieszczaniem się między piętrami. Przede wszystkim myślę jednak o osobach starszych, którzy z racji wieku często wymagają pomocy innych osób, trudności związane z poruszaniem się znacznie komplikują codzienne życiowe czynności. Stąd pomysł, aby codzienne pokonywanie stopni schodowych stało się możliwe dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

W nawiązaniu do częstych pytań, pojawiających się przy okazji zapoznawania się z ofertą naszej firmy, chcemy poinformować, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu i montażu krzesełka schodowego. Osoba niepełnosprawna ruchowo może ubiegać się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych w swoim mieszkaniu lub domu ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się. Wnioskodawca musi być właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo musi mieć zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje (na likwidację barier architektonicznych), a także musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym dla jej miejsca zamieszkania, w Szczecinie jest to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR).


Formularze wniosków są dostępne w MOPR i na stronie internetowej. PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (wg stanu na luty 2014 r. maksymalna kwota to 57.349,80 zł). Pozostałe 20% pokrywa wnioskodawca. Przed złożeniem wniosku o dofinasowanie zakupu i montażu krzesełka schodowego warto znać rzeczywistą jego cenę, aby uzyskać właściwą kwotę dofinansowania. W związku z tym firma DomLift chętnie przygotuje ofertę na krzesełko schodowe, windę schodową, która może stanowić podstawę do obliczenia kwoty dofinansowania. Oferta będzie przygotowana indywidualnie dla każdego klienta w oparciu o warunki techniczne dla konkretnej sytuacji montażowej. Poniżej podajemy dane adresowe instytucji na terenie Szczecina, w których można starać się o dofinasowanie.


PFRON ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, telefon: (91) 35-09-700

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel.: (91) 48-57-601

Domlift krzeseko schodowe winda schodowa 101 2Fundacja Promocji Zdrowia, realizuje program dla osób niepełnosprawnych. Jego twórcy wyznaczyli sobie następujące cele: integrację społeczną i zawodową 48 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podniesienie poziomu zatrudnienia wśród minimum 11 osób jak i poziomu aktywności społecznej wśród minimum 32 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany będzie w terminie 01.04.2017r .- 30.04.2018r.

Kto może skorzystać?

Projekt skierowany jest do osób, które pracują, uczą się lub są zameldowane na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Ich wiek powinien przekraczać 18 lat oraz na dzień przystąpienia do projektu posiadają status osoby niepełnosprawnej.

Czytaj więcej...

Przystosowanie domu dla osob niepelnosprawnychMyśląc o zakupie domu, jego remoncie, bądź przystosowaniu do naszych aktualnych potrzeb warto pamiętać, że zegara nie da się cofnąć i generalnie nie staniemy się młodsi, a z czasem my lub ktoś z naszej rodziny możemy mieć kłopoty z poruszaniem się. Dlatego warto wcześniej pomyśleć nad rozwiązaniami, które wezmą pod uwagę te ewentualne problemy i pomogą w odpowiedni sposób zorganizować komunikację w domu.
Na liście wymogów, które warto wziąć pod uwagę są między innymi. Szerokość ciągów komunikacyjnych nie mniejsza niż 1,2 m w świetle, czyli nie pomniejszona przez inne przeszkody jak np. obudowy szachtów instalacyjnych, szafki wnęki itp. Otwory drzwiowe 90-100 cm w świetle. Powierzchnie manewrowe 150x150 cm, minimalna odległość między drzwiami 2,5 m, pochylnie dla wózka o minimalnej szerokości 120 cm i kącie zależnym od różnicy poziomów jaką trzeba pokonać. Trzeba sprawdzić jak dostaniemy się do domu z poziomu terenu, czy jest możliwość zbudowania pochylni, lub zamontowania platformy.

Czytaj więcej...

Niepelnosprawni-sa-wsrod-nasWedług Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2011 liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wyniosła 4,7 mln osób, co stanowiło 12,2 % wszystkich mieszkańców naszego kraju. Warto sobie uzmysłowić, że co ósma osoba w naszym społeczeństwie jest niepełnosprawna. Spośród osób niepełnosprawnych duża ich część jest niepełnosprawna ruchowo.
Miarą  naszej dojrzałości społecznej jest między innymi nasz stosunek do osób niepełnosprawnych. Z reguły na co dzień chętnie im pomagamy, jeśli zachodzi taka konieczność, jednak mimo wszystko uważamy ich za innych od nas „zdrowych”. Osoby niepełnosprawne niczym się od nas nie różnią, mają takie same potrzeby, oczekiwania, marzenia. Jedyną różnicą jest fakt, że muszą się zmagać na co dzień z problemami, które dla człowieka zdrowego są nieistotne. Kilka schodów, których nie da się pokonać bez krzesełka schodowego, by dostać się na piętro swojego domu, zbyt wąskie drzwi do windy, by wjechać do niej na wózku, brak windy schodowej przy najbliższej aptece, restauracji, bibliotece to przykładowe problemy, które zdrowych ludzi nie dotyczą.

Czytaj więcej...

Z doświadczenia, jakie otrzymaliśmy poprzez rozmowy z naszymi klientami wynika, że jednym z głównych pytań w pierwszym kontakcie z naszą firmą jest naturalne pytanie o cenę krzesełka schodowego. Szybka odpowiedź na to pytanie bez zbadania możliwości technicznych może przynieść wiele złego, jak na przykład zaniżenie wartości krzesełka przy staraniu się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, Miejskigo Ośrodeka Pomocy Rodzinie MOPR lub innych organizacji. Wybór rodzaju krzesełka schodowego, a więc i jego cena, jest związany przede wszystkim z warunkami technicznymi, w jakich krzesełko to będzie zamontowane. Ważne jest czy krzesełko schodowe będzie się poruszać po torze prostoliniowym dla jednego biegu schodów, czy po torze krzywoliniowym np. dla schodów z zabiegiem. W dalszej kolejności dla prawidłowego doboru rodzaju windy schodowej mają znaczenie następujące informacje. Jaka jest minimalna szerokość klatki schodowej? Czy występują obniżenia stropu? Czy są na biegu schodów przeszkody np. szafki, pawlacze, kaloryfery itp.? Po zgromadzeniu tych informacji możemy przygotować ofertę ostateczną dla krzesełka schodowego HomeGlide dla schodów o torze prostoliniowym, oraz wstępną ofertę dla schodów o torze krzywoliniowym. 

Czytaj więcej...

facebook_page_plugin